DJC
(E) Em lịch sự trong bữa ăn

(E) Em lịch sự trong bữa ăn

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
premium 6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử lịch sự bữa ăn

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Tại sao cần lịch sự trong bữa ăn?

  • Những điều nên làm trước khi ăn

  • Những điều nên làm trong lúc ăn và sau khi ăn

  • Những điều không nên làm

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.