DJC
(E) Em lịch sự nơi công cộng

(E) Em lịch sự nơi công cộng

 • Học sinh tiểu học.

 • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
kỹ năng giao tiếp ứng xử premium 6-12 lịch sự công cộng

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Nào, mình cùng đến các nơi công cộng!

 • Xếp hàng nơi công cộng

 • Nguyên tắc xếp hàng nơi công cộng

 • Tuân thủ các nội quy, biển báo nơi công cộng

 • Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

 • Quan tâm tới mọi người nơi công cộng

 •  Những điều không nên làm nơi công cộng

 • Thực hành mỗi ngày

 • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.