DJC
(E) Em lịch sự mượn đồ

(E) Em lịch sự mượn đồ

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
premium 6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử lịch sự mượn

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Tình huống

  • Cách mượn đồ

  • Lưu ý khi mượn đồ

  • Làm gì khi không được cho mượn đồ?

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bé tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.