DJC
(E) Em lịch sự khi đi thang máy

(E) Em lịch sự khi đi thang máy

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
6-12 lịch sự thang máy

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Hành động của em

  • Những điều cần làm khi đi thang máy

  • Những điều nên làm khi đứng trong thang máy

  • Một số lưu ý khi đi thang máy trong mùa dịch

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.