DJC
(E) Em lịch sự khi có khách đến nhà

(E) Em lịch sự khi có khách đến nhà

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
premium 6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử lịch sự đến nhà

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Tình huống

  • Cách đón khách lịch sự

  • Khách đến nhà khi bố mẹ đi vắng

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.