DJC
(E) Em lịch sự đến nhà người khác

(E) Em lịch sự đến nhà người khác

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên. 

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
premium 6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử lịch sự đến nhà

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Suy ngẫm của em

  • Việc nên làm trước khi vào nhà người khác

  • Khi đến và khi ra về nhà người khác

  • Khi chơi ở trong nhà người khác

  • Lưu ý khi đến nhà người khác

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.