DJC
(E) Em hiểu về mình

(E) Em hiểu về mình

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
premium 6-12 hiểu em mình

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Điều em băn khoăn

  • Tôi là ai?

  • Tính cách của em

  • Em độc đáo

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.