DJC
(E) Em gửi tiết kiệm thông minh

(E) Em gửi tiết kiệm thông minh

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 15/06/2022
Thành viên 1
6-12 tiền tiết kiệm thông minh

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Ba chú heo S dễ thương

  • Chú heo S1 - Save - Tiết kiệm

  • Chăm heo hiệu quả

  • Để heo lớn nhanh

  • Còn bạn thì sao?

  • Tổng kết