DJC
(E) Em giao tiếp qua điện thoại

(E) Em giao tiếp qua điện thoại

 • Học sinh tiểu học.

 • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử premium

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Lời dẫn

 • Những điều không nên làm khi giao tiếp qua điện thoại

 • Những điều nên làm khi giao tiếp qua điện thoại

 • Khi nghe điện thoại giúp ai đó

 • Khi chủ động gọi điện thoại cho ai đó

 • Cách duy trì cuộc gọi

 • Tình huống

 • Lưu ý cho em khi giao tiếp qua điện thoại

 • Thực hành mỗi ngày

 • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.