DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 13/04/2022
Thành viên 1
chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh 0-6

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới

  • Chăm sóc trẻ vấn đề khác

  • Chăm sóc trẻ khi bị bệnh truyền nhiễm

  • Sơ cứu thương

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp Nhà trường, Phụ huynh và các em sẽ tự tin và vững vàng trong cuộc sống!