DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 29/03/2022
Thành viên 1
18-50 Xây Dựng Gia Đình

Cách Trí tuệ nhân tạo tác động thế giới bao gồm các nội dung chính sau:

  • Sức mạnh của công nghệ 4.0

  • Phân loại AI

  • Minh chứng thực tế từ việc áp dụng trí tuệ nhân tạo

  • Một số vấn đề bất cập về trí tuệ nhân tạo

  • Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo thông qua số liệu

  • Trí tuệ nhân tạo giúp gì được cho con người?

  • Trí tuệ nhân tạo trong thời đại hiện nay

  • Phần thưởng của trí tuệ nhân tạo

  • Rủi ro của trí tuệ nhân tạo

  • Cách để chúng ta thích nghi với công nghệ mới