DJC
Cách để "Học ăn học nói học gói học mở"

Cách để "Học ăn học nói học gói học mở"

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Những cá nhân muốn tìm hiểu về kỹ năng sinh tồn, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 29/01/2022
Thành viên 1
18 - 50 Tuệ

Bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt với các vấn đề xã hội như: đạo đức, bạo lực học đường, hay sử dụng các chất kích thích…Bộ tài liệu sau, sẽ đem đến cho bạn nhiều ý tưởng – bài học về những kỹ năng vô cùng quan trọng để tự bảo vệ cũng như phát triển bản thân mình.

Từ giá trị đơn giản nhất của con người là “Học ăn học nói học gói học mở”. Mỗi chúng ta đều sẽ biết cách sống chuẩn mực và đạo đức hơn. Ngoài ra, với rất nhiều tình huống bất ngờ, được miêu tả dưới hình thức tranh minh họa trong 03 chủ đề xuyên suốt từ những mối nguy hiểm ẩn mình khác bao gồm chất kích thích, không gian mạng và bạo lực học đường. Tài liệu sẽ mang đến cho bạn những kiến thức đúng đắn và phương thức phòng tránh nguy hiểm hiệu quả nhất. Đồng thời có thể xây dựng cho mình ý thức tự bảo vệ, tâm lý bình tĩnh khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp. 

Bên cạnh đó, bạn còn có thể tìm đọc thêm nhiều tài liệu giá trị hơn từ các vi mục trên thư viện!