DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Cách Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi

Cách Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi

  • Người cao tuổi.

  • Người trưởng thành.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 20/07/2023
Thành viên 1
50-100 tinh thần chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi thể chất

Người cao tuổi với những thay đổi về thể chất, tâm lý nên nhu cầu được chăm sóc rất lớn. Việc chăm sóc họ đòi hỏi sự tinh tế và kỹ lưỡng vì nếu sự quan tâm hay chăm sóc đối với người cao tuổi được chu đáo sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ, giúp họ thực sự sống vui, sống khỏe và sống có ích. Hãy nghe chia sẻ của chuyên gia về: 

  • Sự cần thiết trong chăm sóc người cao tuổi

  • Chăm sóc sức khỏe thể chất của người cao tuổi

  • Chăm sóc đời sống tinh thần người cao tuổi