DJC
Bí mật tư duy đột phá từ Shark Linh là gì?

Bí mật tư duy đột phá từ Shark Linh là gì?

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân muốn tìm hiểu một số phương pháp tư duy hiệu quả.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 12/11/2021
Thành viên 1
bí mật tư duy đột phá

Để bắt đầu kinh doanh, đầu tư hay hoạt động tại bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần đảm bảo rằng mình có đủ kiến thức, khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn tin cậy, cũng như “tư duy” phân tích chúng kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.

Và “tư duy” có thể được nhìn nhận là một giai đoạn khá phức tạp và không dễ thành thục trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại, đòi hỏi sự tự tìm tòi – phát huy của mỗi cá nhân. Vậy thực tế chúng ta có những giải pháp nào cho vấn đề này không? Hãy cùng khai thác các chia sẻ sau của Shark Vân Linh để đúc kết được cho riêng mình những bài học giá trị... Nổi bật là sự tìm hiểu về cách thức tư duy và giải quyết vấn đề của Elon Musk và Jeff Bezos.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều chia sẻ hơn của Shark Vân Linh tại những vi mục khác trên thư viện!