DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

22 quy luật bất biến trong Marketing

22 quy luật bất biến trong Marketing

  • Học sinh, sinh viên có định hướng học về marketing

  • Nhà lãnh đạo và những người quan tâm đến lĩnh vực marketing

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 22 Quy luật bất biến trong Marketing

Sự thành công của một thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào công tác marketing. Một chương trình marketing hiệu quả không phải chỉ cần được lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn hỗ trợ tài chính thuận lợi mà còn phải tuân theo những quy luật marketing phù hợp. Đó là những quy luật nào? “22 quy luật bất biến trong Marketing” của Al Ries và Jack Trout sẽ giúp bạn giải đáp!