DJC

Nương tựa chính mình

Hồi Hoàng - 1781 lượt xem

- 10 phút để đọc


Nương tựa chính mình

Trên cuộc đời này có một người yêu thương mình để mình nương tựa, xin thưa là hoàn toàn không đúng, trên đời này kể cả tình cha mẹ với con cái, vợ chồng....

Lúc nào ta cũng nguyện mình sẽ là chỗ nương tựa vững chắc cho người thân của mình, không bao giờ mình phụ bạc ai đó là đạo đức mà mình đã học từ Đức Phật; là hy sinh, phụng sự, vị tha, thà người phụ ta chứ ta không phụ người, mình ráng sống tốt, tử tế cho đến hơi thở cuối cùng.

Hễ mình còn sống ở trên đời là người khác còn có thể nương tựa nhờ vả mình đó là tâm nguyện của mỗi người đệ tử Phật. Nhưng không bao giờ mình hy vọng rằng có một người nào như vậy để mình nương tựa lại suốt đời, nhớ không bao giờ vì Phật đã dạy rồi mọi chuyện trên đời đều mong manh bấp bênh, vô thường không lường trước được.

Trên cuộc đời này ta cũng tìm được một người yêu thương ta không phản bội ta nhưng rồi người đó bị trúng gió chết mất rồi cho nên cũng bấp bênh thôi.

Cái bấp bênh này nó không đến từ cái tâm hồn hay sự khuyết nở đạo đức của người đó mà đến từ sự bất trắc của cuộc đời đầy mong manh ta không lường trước được.

Còn người hứa miệng với ta thì họ đã thay đổi rồi vì vậy chính mình phải tạo phước thật nhiều để chính ta là chỗ nương tựa cho ta chứ không phải người nào hứa yêu thương ta mà sẽ là chỗ nương tựa cho ta.

- Không bao giờ

- Dù đứa con mình dứt ruột đẻ ra cũng không phải chỗ mình nương tựa.

- Vợ chồng là người thề non hẹn biển vẫn có thể thay lòng đổi dạ

- Mọi chuyện trên đời đều bất trắc chỉ có cái phước mình tạo ra thực sự là chỗ nương tựa cho mình.


Trích : bài giảng Nương Tựa Chính Mình
Nguồn ảnh: Internet