DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 9.7: Cách để cân bằng thể chất & cảm xúc

| 2210 lượt xem | Thư viện số 100 năm

Bài 9.7: Cách để cân bằng thể chất & cảm xúc

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 

Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 
 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:
 

Chọn bài có nội dung phù hợp.

Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.
 

Giới thiệu:
 

Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

Tác giả: Celeste Headlee - Nhà báo phát thanh người Mỹ, tác giả, diễn giả trước công chúng và là người đồng dẫn chương trình hàng tuần Retro Report trên PBS.

Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  
 

SURPRISING WAYS THE ENERGY OF TREES HELP US HEAL

CÁCH ĐỂ NHẬN NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH TỪ CÂY XANH

 

Physical balance for emotional balance, presented by Summit Sciences.

Cân bằng thể chất để cân bằng cảm xúc, trình bày bởi Summit Sciences

 

Our primitive instinct has us constantly looking for things around us that could be dangerous. That could be food, or that could represent a possible opportunity to mate. When none of these items are right in front of you, your brain replaces these items from your past or has you worried about them in the future. Instead of being able to enjoy a quiet moment, you end up thinking about things that have stressed you out in the past, or worrying about things that will stress you out in the future.

Bản năng nguyên thuỷ luôn khiến chúng ta nhìn xem có gì nguy hiểm quanh mình không. Có thể đó là thức ăn, hoặc biểu hiện một cơ hội thích hợp để giao phối. Khi những thứ đó không ở ngay trước mặt bạn, não bạn sẽ thay thế bằng những thứ đó ở quá khứ hoặc làm bạn lo lắng về chúng trong tương lai. Thay vì tận hưởng được một khoảnh khắc yên tĩnh, bạn lại nghĩ về những thứ đã khiến bạn bị stress trong quá khứ, hay lo lắng về những thứ có thể khiến bạn bị stress trong tương lai.

 

Most of us can relate to this famous quote: “My life has been full of terrible misfortunes, most of which never happened.” (Michel de Montaigne) How can you stop this constant worry over danger, food, and sex, and enjoy being present? How can you avoid the pain of misfortunes that never happened? Let's look at two specific ways: balance, and using your senses.

Hầu hết chúng ta có thể đồng cảm với câu trích dẫn nổi tiếng này: “Cuộc đời tôi đầy rẫy đau khổ bất hạnh, nhưng gần như chúng không bao giờ xảy ra.” (Michel de Montaigne) Làm sao bạn có thể ngưng lo lắng liên tục về nguy hiểm, thức ăn, tình dục, và chỉ tận hưởng hiện tại? Làm sao bạn có thể tránh được nỗi đau của những bất hạnh sẽ không bao giờ xảy ra? Hãy nhìn vào hai cách cụ thể: giữ thăng bằng, và dùng các giác quan.

 

When you balance, your brain has to focus on that precise moment. It is not able to focus on the past or think about the future. The more your brain wants to worry, the harder the balanced posture needs to be to bring you into the present. If you're a little bit annoyed, you might find that standing on one foot is enough to center you and bring you into the present moment. If you're finding yourself a little bit more upset, standing on one foot and making it a little bit harder by putting your hands above your head. If you're feeling deep anxiety, you may need to do a balanced posture that is at the extreme limits of your physical capacity

Khi bạn giữ thăng bằng, não bạn phải tập trung vào chính khoảnh khắc đó. Nó không thể tập trung vào quá khứ hay nghĩ tới tương lai. Não bạn càng muốn lo lắng thì tư thế thăng bằng phải càng khó để có thể đưa bạn về hiện tại. Nếu cảm thấy hơi bực bội, có thể bạn sẽ thấy đứng bằng một chân là đủ để cân bằng và đưa bạn về khoảnh khắc hiện tại. Nếu bạn cảm thấy mình hơi tức tối hơn một chút, hãy đứng bằng một chân và làm khó mình hơn chút bằng cách giơ hai tay lên quá đầu. Nếu bạn cảm thấy cực kỳ lo âu, có thể bạn cần làm một tư thế thăng bằng cần phải tận dụng hết giới hạn cơ thể của bạn.

 

Option 1: Find 3 balance postures that are appropriate for your physical ability, one easy, one medium, and one hard. When you feel your brain trying to drag you in to worry about the past or the future, pick the balanced posture you need to bring you into the present moment and center you. 

Lựa chọn 1: Tìm 3 tư thế cân bằng thích hợp với khả năng vận động của bạn, một dễ, một vừa và một khó. Khi bạn cảm thấy não đang cố gắng ép mình phải lo lắng về quá khứ hay tương lai, hãy chọn tư thế cân bằng bạn cần để đưa bạn vào khoảnh khắc hiện tại và giữ cho bạn vững tâm.

 

What, though, if it is not appropriate to do a balanced posture and you're experiencing stress? Maybe you're in an office environment with coworkers all around you, or a board meeting. Perhaps you're in a public area, maybe getting some work done in a restaurant or a Starbucks, or the clothing you have at work is not appropriate to be balancing in. 

Nhưng nếu lúc đó không phù hợp để làm tư thế cân bằng và bạn đang thấy bị stress thì sao? Có thể bạn đang ở trong môi trường văn phòng với đầy đồng nghiệp xung quanh, hoặc đang họp hội đồng quản trị. Có thể bạn đang ở nơi công cộng, làm việc chút đỉnh trong nhà hàng hay tiệm Starbucks, hoặc quần áo bạn mặc đi làm không phù hợp để làm tư thế cân bằng.

 

In these cases, you may need to use Option 2: Your key senses, your touch, sight, and smell only exist in the present, not in the past or the future. When you focus on these senses, you were instantly brought into the present moment. Reach out with your hand and touch something in front of you, maybe a table, maybe the clothing that you're wearing and feeling. The senses that come back from your hand transport you instantly to that moment.

Trong các tình huống đó, có thể bạn cần Lựa chọn 2: Những giác quan chủ chốt của bạn, xúc giác, thị giác, khứu giác đều chỉ tồn tại ở khoảnh khắc hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Khi bạn tập trung vào các giác quan đó, bạn sẽ lập tức được đưa về khoảnh khắc hiện tại. Hãy vươn tay ra chạm lấy thứ gì đó trước mặt bạn, có thể là một cái bàn, có thể là bộ đồ mà bạn đang mặc và đang cảm nhận. Cảm giác truyền tới từ tay bạn sẽ đưa bạn về khoảnh khắc hiện tại ngay tức thì.

 

Take a look around you in the room, focus on a single point, a single object, and start to analyze it. The deeper you look at it, the more present you will become. Take time to smell the roses, experience your sense of smell, whether it be food, flowers, or even the scent of a fresh cut lawn. Inhaling deeply will help to center you in that moment. So, what do you do next? 

Hãy nhìn xung quanh phòng, tập trung vào một điểm, một vật duy nhất, và bắt đầu phân tích nó. Bạn càng nhìn nó thật kỹ thì bạn sẽ càng đứng ở hiện tại. Hãy dành thời gian ngửi hoa hồng, trải nghiệm khứu giác, dù là mùi thức ăn, mùi hoa, hay thậm chí là mùi của khu vườn mới cắt cỏ. Hít vào thật sâu sẽ giúp bạn đứng vững ở ngay hiện tại. Vậy, tiếp theo bạn cần làm gì?
 

Step one: Find three balance postures that are appropriate for your physical ability, one easy, one medium, and one hard. Use these when you're worried about the past or the future. 

Bước 1: Tìm 3 tư thế cân bằng phù hợp với khả năng vận động của bạn, một dễ, một vừa và một khó. Hãy áp dụng chúng khi bạn đang lo lắng về quá khứ hoặc tương lai.

 

Step two: Focus on your senses, your touch, your sight, your smell, and you will be brought into the present moment, free from anxieties about yesterday and tomorrow. 

Bước 2: Tập trung vào các giác quan, xúc giác, thị giác, khứu giác, và bạn sẽ được đưa ngay về khoảnh khắc hiện tại, thoát khỏi lo âu về ngày hôm qua và ngày mai.

 

Focusing on these two steps will help you use physical balance for emotional balance.

Tập trung vào hai bước này sẽ giúp bạn tập cân bằng thể chất để cân bằng cảm xúc.

 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.
 

iOS:         TẢI APP NGAY
Android:  TẢI APP NGAY