DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 1.16: Cách để đánh giá bánh xe huấn luyện cuộc đời

| 1062 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Your Day Now cung cấp nguồn cảm hứng, hỗ trợ và khuyến khích để giúp bạn đạt được toàn bộ tiềm năng của mình trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


WHEEL OF LIFE COACHING ASSESSMENT EXPLAINED

CÁCH ĐỂ ĐÁNH GIÁ BÁNH XE HUẤN LUYỆN CUỘC ĐỜI


In this presentation, I'm going to introduce and help you complete a wheel of life balance exercise.  The wheel of life balance is a great exercise to help you establish your current reality in life and therefore prioritize your goals.


Trong phần trình bày này, tôi sẽ giới thiệu và giúp bạn hoàn thành bài tập cân bằng bánh xe cuộc đời. Cân bằng bánh xe cuộc đời là một bài tập tuyệt vời để giúp bạn thiết lập thực tế hiện tại trong cuộc sống và từ đó, ưu tiên các mục tiêu của bạn.


It is very important to be totally honest with yourself as you complete this exercise. It will help you identify your strengths and weaknesses and eight key areas of your current life. It provides a snapshot in time and there's not a reflection of your past or your future. It is also not a judgment on you or an exercise to determine success or failure. So, don't be too hard on yourself. If you score low in some areas.


Điều rất quan trọng là phải hoàn toàn trung thực với bản thân khi bạn hoàn thành bài tập này. Nó sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình và tám lĩnh vực chính trong cuộc sống hiện tại của bạn. Nó cung cấp một bức ảnh chụp nhanh kịp thời và không phản ánh quá khứ hay tương lai của bạn. Nó cũng không phải là một phán xét về bạn hay một bài tập để xác định thành công hay thất bại. Vì vậy đừng quá khắt khe với bản thân nếu bạn đạt điểm thấp trên một số lĩnh vực.


This is all about you personally and must be completed by you only. Now let's get started enjoying creating your wheel of life. 


Đây là tất cả về cá nhân bạn và phải được hoàn thành bởi bạn. Bây giờ, hãy bắt đầu tận hưởng việc tạo ra bánh xe cuộc đời của bạn.


Firstly, draw a large circle and split it into eight pieces. These will represent key areas of your life. Seeing the center is zero and their outer ages are 10. Split each piece into a number line 0 to 10. Category suggestions are:


Đầu tiên, vẽ một hình tròn lớn và chia nó thành tám mảnh. Chúng sẽ đại diện cho các lĩnh vực chính trong cuộc sống của bạn. Trung tâm là 0 và càng đi dần ra ngoài sẽ đến 10. Chia mỗi phần thành một dãy số từ 0 đến 10 như trên. Các danh mục được chúng tôi đề xuất là:


Family and friends: How much time do you spend with them? Have you lost contact? Have you got a great work-life balance? Or is your work and no play finance? Are you happy about your current financial situation? Or are there aspects that you would like to change? 


Gia đình và bạn bè: Bạn dành bao nhiêu thời gian cho gia đình và bạn bè? Bạn có bao giờ bị mất liên lạc? Bạn đã có một sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống chưa? Hay bạn đang làm việc và không có tài chính để vui chơi? Bạn có hài lòng về tình hình tài chính hiện tại của mình không? Hoặc những khía cạnh nào khiến bạn muốn thay đổi?


Career: Are you happy with your current situation perhaps consider in a new direction or looking at other options for your future? 


Sự nghiệp: Bạn có hài lòng với sự nghiệp hiện tại của mình, hay đang xem xét theo một hướng mới hoặc xem xét các lựa chọn khác cho trong tương lai của bạn?


Romance: Are you single and looking for love or wishing to improve the quality of your current relationship?


Tình cảm: Bạn đang độc thân và đang tìm kiếm tình yêu hoặc mong muốn cải thiện chất lượng mối quan hệ hiện tại?


Personal growth: When's the last time you did something to grow your mind, read a new book, attend a course or perhaps join a group or class?


Phát triển bản thân: Lần cuối cùng bạn làm điều gì đó để phát triển tư duy như đọc một cuốn sách mới, tham gia một khóa học hay có thể là tham gia vào một nhóm hoặc một lớp học nào đó là khi nào?


Fun and recreation: think with the last time you had a nice day out, felt relaxed, had fun. Let your hair down, laughed out loud at a joke or even smiled.


Niềm vui và sự giải trí: hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn có một ngày cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Có thể xõa tóc, và cười thật to cùng một câu chuyện cười hay đơn giản chỉ là một cái cười mỉm.


Health: How are you feeling at this time? Are you bursting with energy or lethargic? How is your diet? Are you exercising enough?


Sức khỏe: Bạn cảm thấy thế nào vào lúc này? Bạn đang bùng nổ năng lượng hay lờ đờ? Chế độ ăn uống của bạn như thế nào? Bạn có tập thể dục đầy đủ không?


Home: Are you happy with the current living arrangements, local community or location?


Mái ấm: Bạn có hài lòng với cách sắp xếp cuộc sống hiện tại, cộng đồng địa phương hoặc nơi ở hay không?


Now, read yourself in each category from zero to ten.  Where zero is low satisfaction and ten is high satisfaction. Be completely honest about your score, think deeply and reflect carefully on each part of your life. This is all about you. You don't have to share your results with anyone, except yourself. Remember, this is merely a snapshot in time, a marker for you to start reaching your goals and aspirations. After rating yourself in each category from 0 to 10, join the dots on your Wheel of Life. How does it look and what areas did you rate high or low? Is your life balanced, focus on your scores now and prioritize which area you would like to create a goal for one step at a time, get your life back on track and your wheel balanced again.


Bây giờ, hãy chấm điểm bản thân từ 0 đến 10. Trong đó, số 0 là mức độ hài lòng thấp nhất và số 10 là mức độ hài lòng cao nhất. Hãy hoàn toàn trung thực về điểm số của bạn, suy nghĩ sâu sắc và suy ngẫm cẩn thận về từng phần trong cuộc sống của bạn. Đây là tất cả về bạn. Bạn không cần phải chia sẻ kết quả của mình với bất kỳ ai, ngoại trừ bản thân bạn phải ghi nhớ. Đây chỉ đơn thuần là một bức ảnh chụp kịp thời, là điểm đánh dấu để bạn bắt đầu đạt được mục tiêu và nguyện vọng của mình. Sau khi xếp hạng bản thân trong từng hạng mục từ 0 đến 10, hãy đánh dấu các chấm trên Bánh xe cuộc đời của bạn. Nó trông như thế nào và bạn đánh giá cao hay thấp ở lĩnh vực nào để cuộc sống của bạn cân bằng, hãy tập trung vào điểm số của bạn đã tự đánh giá và ưu tiên lĩnh vực nào bạn muốn tạo mục tiêu cho từng bước một, giúp cuộc sống của bạn đi đúng hướng và bánh xe của bạn sẽ cân bằng trở lại.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY