DJC
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Vượt qua nỗi sợ khi diễn thuyết Danny Võ Danny Võ 2023-01-09 05:14:09 343
vip-member (S) Bí quyết tự tin thuyết trình thu hút Lê Kim Sang Kỹ năng sống HappyKEY 2023-01-09 04:17:48 411
vip-member (S) Kỹ năng đàm phán kinh doanh hiệu quả Đỗ Vũ Phương Anh Khóa học Thư viện số 100 năm 2021-12-31 17:00:00 1092
vip-member (R) Thuyết trình như Ted Carmine Gallo Kỹ năng sống Kế hoạch nhỏ 2022-12-15 14:28:42 104