DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 3
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 3

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

484 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 5
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 5

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

517 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 2
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 2

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

523 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 6
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 6

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

507 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 4
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 4

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

537 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 7
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 7

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

484 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 8
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 8

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

495 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 9
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 9

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

461 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 10
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 10

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

405 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 11
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 11

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

380 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 12
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 12

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

491 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 13
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 13

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

502 lượt xem -