DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 30
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 30

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

365 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 29
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 29

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

216 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 28
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 28

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

201 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 27
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 27

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

205 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 26
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 26

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

187 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 25
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 25

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

214 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 24
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 24

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

240 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 23
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 23

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

169 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 22
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 22

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

256 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 21
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 21

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

224 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 20
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 20

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

528 lượt xem -
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 19
30 ngày cải thiện sức khỏe cùng Battle Rope - Ngày 19

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao  của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

189 lượt xem -