DJC
Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số
Cao cấp
Thư viện số 100 năm Khóa học
Cấp độ: Căn bản
4416 lượt xem

Tác giả: Bùi Quang Tuyến

Học vị: Tiến sĩ

Vị trí: Cố vấn Chiến lược DJC, Giám đốc Học viện Viettel

Đối tượng phù hợp
  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Lý do nên xem

  • Giúp xây dựng nền tảng vững chắc để có thể phát triển tổ chức trong thời đại kinh tế số

Tóm tắt nội dung

Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt trong thời đại kinh tế số như hiện nay, đòi hỏi các nhà lãnh đạo và mỗi cá nhân trong tổ chức phải cùng nhau xây dựng một nền tảng tổ chức vững chắc. Cụ thể gồm những gì, chúng ta cùng tìm hiểu các khía cạnh bao gồm:

  • Luận bàn về phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Học tập là nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Mối quan hệ giữa các nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Thông điệp từ nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số