DJC
Thời gian trôi trong vũ trụ như thế nào?
Miễn phí
3-Minute Science Vbook
Cấp độ: Căn bản
43 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Đối tượng phù hợp


Lý do nên xem

 

Tóm tắt nội dung

 

Thời gian trôi trong vũ trụ như thế nào?

43 lượt xem