DJC
(S) Profile Chuyên Gia & Nhà Đầu Tư
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
46 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Châu Linh

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Phó Chủ tịch & CEO DJC

Website: https://lilynguyen.vn

Đối tượng phù hợp
  • Tất cả người Việt trên toàn cầu mong muốn phát triển bản thân, gắn kết yêu thương & cân bằng hạnh phúc. 

Lý do nên xem
  • Đây là dự án Thư viện 100 năm đầu tiên cho người Việt trên toàn cầu do Tập đoàn Hành trình Kim cương kiến tạo trên nền tảng số nên hãy cùng DJC để lại di sản tri thức Việt.

Tóm tắt nội dung

1.  Câu chuyện DJC 

2.  Nhà sáng lập | Ban cố vấn 

3.  Sứ mệnh | Tầm nhìn | Giá trị | Chiến lược 

4.  Triết lý nhân sinh cấu thành nền tảng 

5.  Thư viện 100 năm Thân – Tâm – Tuệ 

6.  Thành tích | Phụng sự 

7.  Giải thưởng Cây bút Kim cương Việt 

8.  Hội phí & Quyền lợi 

     ● PREMIUM 

     ● DIAMOND