DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Mani

328 lượt xem
 

Giới thiệu

pdf
215 lượt xem

Tác giả: Tejvan Pettinger

Nhà cung cấp: Biography Online

Đối tượng phù hợp
  • Cá nhân đam mê tôn giáo

Lý do nên xem
  • Giúp hiểu vai trò 10+ nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

  • Trang bị kiến thức có hệ thống về tôn giáo, tín ngưỡng, kiến thức cơ bản của khoa học với tôn giáo học.

Tóm tắt nội dung

      Tôn giáo là một khía cạnh thiết yếu trong cuộc sống của con người. Có những người đặt niềm tin của họ vào sự tồn tại của một vị thần, những người thích tuyên xưng những niềm tin khác nhau hoặc cũng có những người không tin vào bất cứ điều gì. Có thể như vậy, các giáo điều khác nhau lan truyền khắp thế giới đều được hướng dẫn bởi bàn tay của các nhà lãnh đạo khác nhau. Họ gồm những ai? Hãy cùng Thư viện 100 năm DJC tìm hiểu nhé!