DJC
Làng
Miễn phí
Trạm dừng Sách nguyên bản
Cấp độ: Căn bản
83 lượt xem

Tác giả: Kim Lân

Đối tượng phù hợp
  • Tất cả mọi người

Lý do nên xem

  • Hiểu rõ vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân trong kháng chiến.

  • Lan tỏa tình yêu quê hương, yêu nước

Tóm tắt nội dung

Nhà văn Kim Lân là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam thế kỉ XX. Làng là một tác phẩm tiêu biểu, được ông viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm tập trung nói về lòng yêu nước của ông Hai, xuất phát từ tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn và nó cũng thể hiện sự hòa hợp trong tình yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam.

Thông tin

Làng

83 lượt xem