DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khởi nghiệp tinh gọn

5047 lượt xem
 

Ebook tóm tắt - DJC

pdf
4922 lượt xem

Tác giả: Eric Ries

Nhà cung cấp: Kế hoạch nhỏ

Đối tượng phù hợp

  • Bất kỳ ai quan tâm đến tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp

  • Bất kỳ ai quan tâm đến các sản phẩm có vòng đời phát triển nhanh

  • Người sáng lập, quản lý và nhân viên các công ty công nghệ

Lý do nên xem

  • Cung cấp bí quyết, phương pháp để khởi nghiệp hiệu quả

  • Đưa ra các phương pháp khuyến khích mọi người bắt đầu khởi nghiệp

Tóm tắt nội dung

Nội dung chính bao gồm:

  • Phần 1 - Xây dựng tầm nhìn

  • Phần 2 - Chèo lái

  • Phần 3 - Tăng tốc doanh nghiệp

  • Phần 4 - Đừng lãng phí