DJC
(E) Cải thiện và xây dựng văn hoá đọc cho người Việt trẻ
Miễn phí
DJC Slide
Cấp độ: Căn bản
12 lượt xem

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Oanh

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, người đi làm

Lý do nên xem
  • Giúp bạn hiểu được giá trị tri thức của việc đọc sách và phương pháp đọc có kỹ thuật. 

  • Giúp bạn có động lực đọc sách nhiều hơn, 

Tóm tắt nội dung

 Nội dung chính gồm:

  • Chương 1: Bàn về Văn Hoá đọc sách

  • Chương 2: Thực trạng văn hoá đọc ở Việt Nam hiện nay

  • Chương 3: Xây dựng văn hoá đọc cho người trẻ hiện nay