DJC
(E) Bóc vỏ hành “tôi” với DJ Model
Miễn phí
DJC Slide
Cấp độ: Căn bản
117 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Châu Linh

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Phó Chủ tịch & CEO DJC

Website: https://lilynguyen.vn

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân đang tìm kiếm phương pháp tái thiết kế cuộc đời để sống thành công và hạnh phúc.

Lý do nên xem

- Giúp bạn hiểu thêm về một Mô hình phát triển bản thân và quản trị cuộc đời hiệu quả.

- Giúp bạn nhìn lại hành trình mình đã đi qua và xác định liệu có phải tái thiết kế lại cuộc đời để thành công hơn và hạnh phúc hơn.

Tóm tắt nội dung

- Giới thiệu Tác giả

- Giới thiệu Mô hình quản trị cuộc đời DJ Model

- Giới thiệu kết quả Tác giả đã ứng dụng DJ Model tái thiết kế cuộc đời để có được thành công, hạnh phúc và bình an như thế nào.

eBook Bóc vỏ hành "Tôi"