DJC
DJC - Ngân hàng di sản số
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
3870 lượt xem

Tác giả: Nguyễn Châu Linh

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Phó Chủ tịch & CEO DJC

Website: https://lilynguyen.vn

Đối tượng phù hợp

Người Việt toàn cầu mong muốn phát triển bản thân, sống cân bằng với hệ giá trị cá nhân, sống hạnh phúc với tinh thần tận hiến. 

Lý do nên xem

Thấu hiểu khởi nguồn, giá trị bền vững và giải pháp học tập trọn đời trên Thư viện số 100 năm DJC. 

Tóm tắt nội dung

Tập đoàn Hành trình Kim Cương DJC hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và truyền thông số. Từ niềm tin mỗi người là viên kim cương độc bản, DJC đã kiến tạo Thư viện số 100 năm với TRIẾT LÝ GIEO - GẶT cùng CHU TRÌNH 5E.