DJC
Cẩm nang khởi nghiệp
Cao cấp
Cấp độ: Căn bản
3808 lượt xem

Tác giả: Vũ Tuấn Anh

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Nhà sáng lập Vietnam Business Matching

Đối tượng phù hợp
  • Những bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp

  • Những người đã khởi nghiệp thất bại vẫn muốn tiếp tục khởi nghiệp

Lý do nên xem
  • Giúp hệ thống hóa quy trình khởi nghiệp

  • Giúp hạn chế rủi ro thất bại trong các bước khởi nghiệp

Tóm tắt nội dung

Khởi nghiệp là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, để khởi nghiệp thành công không phải việc đơn giản và tỷ lệ thất bại lên đến 95% theo các thống kê mới nhất. Do vậy, việc cập nhật kiến thức khởi nghiệp rất quan trọng đặc biệt trong các bước chuẩn bị. Mời các bạn cùng xem chia sẻ của Thạc sỹ Vũ Tuấn Anh về:

- Quy trình khởi nghiệp

- Rủi ro cần tránh khi khởi nghiệp

- Phát triển khả năng lãnh đạo trong khởi nghiệp

Thông tin

Cẩm nang khởi nghiệp

3808 lượt xem