DJC
10 ngày để đọc nhanh hơn
Cao cấp
Kế hoạch nhỏ Sách tóm tắt
Cấp độ: Căn bản
5387 lượt xem

Tác giả: Abby Marks Beale

Vị trí: Founder The Corporate Educator

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

  • Người ham đọc sách

Lý do nên xem
  • Cung cấp bí quyết, phương pháp để đọc nhanh và hiệu quả

  • Giúp khuyến khích tìm tòi kiến thức mới

Tóm tắt nội dung

    Có thể bạn "chưa xinh" nhưng đọc Sách nhất định mặt sẽ rất "sáng"! Vậy để ngày càng Sáng & Xinh hơn chúng ta cùng tìm hiểu bí quyết đọc nhanh hơn với bản tóm tắt sau nhé!
  

Ebook tóm tắt - DJC

5387 lượt xem