DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

STT
Tên sách arrow
Thể loại arrow
Ngôn ngữ arrow
Đối tượng arrow
Tác giả arrow
Năm XB arrow
Nhà XB arrow
Nhà sách arrow
Mua sách
Bài top
Lượt xem arrow
1 THỰC HÀNH 7 THÓI QUEN CỦA BẠN TRẺ THÀNH ĐẠT Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 12+ Sean Covey 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
2 NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA NAPOLEON HILL Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Napoleon Hill 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
3 NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THÀNH BABYLON Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ George S. Clason 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
4 BÍ MẬT TƯ DUY TRIỆU PHÚ Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ T.Harv Eker 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
5 CHÌA KHÓA TƯ DUY TÍCH CỰC Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Michael J. Ritt, Jr. - Napoleon Hill Foundation 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
6 ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Napoleon Hill 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
7 NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ BẤT BIẾN MỌI THỜI ĐẠI Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Peter F. Drucker 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
8 BỘ SÁCH BÍ MẬT CON MUỐN BIẾT Thiếu nhi - TÂM LÝ GIỚI TÍNH Tiếng Việt 0+ Isabelle Fougère, Jacqueline Kahn-Nathan, Christiane Verdoux, Jean Cohen 0 NXB Phụ Nữ First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
9 NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Donna M. Genett, Ph.D. 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
10 14 NGUYÊN TẮC TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC NHƯ AMAZON Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Steve Anderson 0 NXB Dân Trí First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
11 MINH TRIẾT - TRONG ĂN UỐNG CỦA PHƯƠNG ĐÔNG Y học gia đình - cẩm nang sức khỏe Tiếng Việt 18+ Ngô Đức Vượng 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
12 NGHĨ GIÀU & LÀM GIÀU Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Napoleon Hill 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
13 BỘ SÁCH BÉ HỌC LỄ GIÁO (SONG NGỮ) SERIES Thiếu nhi Tiếng Việt 6+ Ken Spillman 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
14 TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Reid Hoffman & Chris Yeh 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
15 INBOUND CONTENT Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Justin Champion 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
16 CHỮA LÀNH NỖI ĐAU Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Louise L.Hay 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
17 QUYỀN LỰC BIỂU TƯỢNG Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Soon Yu & Dave Birss 0 NXB Dân Trí First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
18 BÀI HỌC DIỆU KỲ TỪ CHIẾC XE RÁC Sống đẹp Tiếng Việt 18+ David J. Pollay 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
19 THAY ĐỔI CUỘC SỐNG VỚI NHÂN SỐ HỌC Sống đẹp Tiếng Việt 18+ David A. Phillips 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
20 TƯ DUY TRUY TIM SỰ THẬT Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Julia Galef 0 NXB Dân Trí First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
21 KHI MỌI ĐIỂM TỰA ĐỀU MẤT Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Marci Shimoff - Carol Kline 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
22 SỨC MẠNH CỦA NGÔN TỪ Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Don Gabor 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
23 PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Napoleon Hill Foundation 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
24 NGUYỄN NGỌC KÝ - 420 CÂU ĐỐ VUI THÔNG MINH Thiếu nhi tổng hợp Tiếng Việt 6+ Nguyễn Ngọc Ký 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
25 SỨC MẠNH TIỀM THỨC Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Joseph Murphyc 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
26 ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Anthony Robbins 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
27 CẨM NANG QUẢN LÝ Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Linda A. Hill 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
28 7 THÓI QUEN CỦA BẠN TRẺ THÀNH ĐẠT Sống đẹp Tiếng Việt 12+ Sean Covey 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
29 ĐI TÌM LẼ SỐNG Sống đẹp Tiếng Việt 18+ Viktor E. Frankl 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
30 TƯ DUY LÀM GIÀU Các kỹ năng quản lý - BQ thành công - tham khảo Tiếng Việt 18+ Napoleon Hill 0 NXB Tổng Hợp TPHCM First News - Trí Việt Link Asia Dragon Capital 0
Banner Award Bottom