DJC
STT
Tên sách arrow
Thể loại arrow
Ngôn ngữ arrow
Đối tượng arrow
Tác giả arrow
Năm XB arrow
Nhà XB arrow
Nhà sách arrow
Mua sách
Bài top
Lượt xem arrow
1 NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Bùi Thị Ngọc Thu 0 NXB Lao Động Alpha Books Asia Dragon Capital 0
2 NGHỆ THUẬT KAIZEN TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Yoshihito Wakamatsu (Vietfuji dịch) 0 NXB Phụ nữ Việt Nam NXB Phụ nữ Việt Nam Asia Dragon Capital 0
3 THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG Truyền động lực Tiếng … 18+ Tác giả: Dale Carnegie (Nguyễn Tư Thắng, Hoàng Huấn, Tường Linh dịch) 0 NXB Thế Giới Phương Nam Book Asia Dragon Capital 0
4 MƯỜI BƯỚC ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG TRỌN VẸN Truyền động lực Tiếng … 18+ Dale Carnegie (Nguyễn Tư Thắng, Hoàng Huấn, Tường Linh dịch) 0 NXB Thế Giới Phương Nam Book Asia Dragon Capital 0
5 SỐNG CAN ĐẢM - ĐỜI VIÊN MÃN Truyền động lực Tiếng … 18+ Dale Carnegie (Nguyễn Tư Thắng, Hoàng Huấn, Tường Linh dịch) 0 NXB Thế Giới Phương Nam Book Asia Dragon Capital 0
6 ĐỂ KHÔNG MẤT THÊM MỘT KHÁCH HÀNG NÀO NỮA Kinh doanh - Khởi nghiệp Tiếng … 18+ Joey Coleman (Trịnh Huy Nam dịch) 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
7 KINH TẾ HỌC HÀI HƯỚC Kinh doanh - Khởi nghiệp Tiếng … 18+ Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner (Nguyễn Thị Huyền Trang dịch) 0 NXB Lao Động - Xã Hội Alpha Books Asia Dragon Capital 0
8 QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP Kinh doanh - Khởi nghiệp Tiếng … 18+ Dan Senor (Trí Vương dịch) 0 NXB Thế Giới Alpha Books Asia Dragon Capital 0
9 START-UP THEO CÁCH CỦA BẠN Kinh doanh – Khởi nghiệp Tiếng … 18+ Tom Hogan, Carol Broadbent (Phí Mai dịch) 0 NXB Dân Trí Nhã Nam Asia Dragon Capital 0
10 SỨC MẠNH CỦA SỰ TỬ TẾ Kinh doanh - Khởi nghiệp Tiếng … 18+ Linda Kaplan Thaler & Robin Koval (Trịnh Ngọc Minh dịch) 0 NXB Thế Giới Phương Nam Book Asia Dragon Capital 0
11 BỐN MƯƠI SÁU SÁCH LƯỢC KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG Kinh doanh - Khởi nghiệp Tiếng … 18+ Phan Ngọc Dũng 0 NXB Thế Giới Công ty Cổ phần Sbooks Asia Dragon Capital 0
12 KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Ngô Công Trường 0 NXB Công Thương Alpha Books Asia Dragon Capital 0
13 MƯỜI BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VIỆT TRÊN AMAZON Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Alex Tran & Tony Trieu 0 NXB Công Thương Alpha Books Asia Dragon Capital 0
14 CHỈ CÓ NIỀM ĐAM MÊ Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Lý Quí Trung 0 NXB Trẻ Toàn quốc Asia Dragon Capital 0
15 SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ David Tan Nguyen 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
16 PHÉP MÀU ĐỂ VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Nhan Húc Quân 0 NXB Phụ Nữ Saigon Books Asia Dragon Capital 0
17 MỞ CỬA TƯƠNG LAI Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Nguyễn Phi Vân 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
18 HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH COACH CHUYÊN NGHIỆP Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Trần Tiến Công 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
19 CHINH PHỤC CƠN HOẢNG LOẠN Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Mã Thanh Danh 0 NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM Asia Dragon Capital 0
20 TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Phạm Duy Hiếu 0 NXB Công Thương Alphabooks Asia Dragon Capital 0
21 OKRS- HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Mai Xuân Đạt 0 NXB Công Thương Alphabooks Asia Dragon Capital 0
22 CHAT VỚI STARTUPS - TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN GỌI VỐN THÀNH CÔNG Doanh nhân Việt viết Tiếng … 18+ Lê Mỹ Nga 0 NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Alphabooks Asia Dragon Capital 0
23 NHÀ LÃNH ĐẠO NHẠY BÉN – CÁCH ĐỂ TẠO RA MỘT DOANH NGHIỆP NHẠY BÉN TRONG KỸ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ. Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Simon Hayward (Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh dịch) 0 NXB Tổng hợp TP.HCM NXB Tổng hợp TP.HCM Asia Dragon Capital 0
24 TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Nguyễn Dương 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
25 TỨ THƯ LÃNH ĐẠO (BỘ SÁCH - GỒM 4 CUỐN: THUẬT LÃNH ĐẠO, THUẬT QUẢN TRỊ, THUẬT DỤNG NGÔN, THUẬT XỬ THẾ) Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Hòa Nhân 0 NXB Lao Động Thái Hà Books Asia Dragon Capital 0
26 NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Robin Sharma (Nguyễn Minh Thiên Kim dịch) 0 NXB Trẻ NXB Trẻ Asia Dragon Capital 0
27 TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Jim Collins (Trần Thị Ngân Tuyến dịch) 0 NXB Trẻ NXB Trẻ Asia Dragon Capital 0
28 NHÀ QUẢN LÝ LINH HOẠT Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Rob England, Tiến sĩ Cherry Vũ 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
29 NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Jacob Morgan (Vương Bảo Long dịch) 0 NXB Thế Giới Saigon Books Asia Dragon Capital 0
30 NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG CỦA JACK CANFIELD Quản trị - Lãnh đạo Tiếng … 18+ Jack Canfield 0 NXB Lao Động Thái Hà Books Asia Dragon Capital 0
Banner Award Bottom