DJC
Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Trở thành Hệ sinh thái Tri thức Việt
Tinh hoa & Cân bằng.

Sứ mệnh

SỨ MỆNH

- Kiến tạo Nền tảng
- Kết nối Tinh hoa
- Phụng sự Cộng đồng

Hệ giá trị D.I.A.M.O.N.D

HỆ GIÁ TRỊ D.I.A.M.O.N.D

- Development | Innovation | Alliance
- Measurable | Object Orientation
- New Knowledge | Determined Mindset

Mục tiêu 2030

MỤC TIÊU 2030

- Tặng 1 triệu học bổng
- Trao 10 triệu thư viện
- IPO

2484

count_user

THƯ VIỆN

Đã được kiến tạo cho người Việt trên toàn cầu.

150

150

HỌC BỔNG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt, tăng lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

241

TÀI LIỆU

Gồm ebook, khoá học video, sách đã được tóm tắt.

13

ĐỐI TÁC

Chung tay kiến tạo Ngân hàng di sản tri thức Việt.

NHÀ SÁNG LẬP VÀ BAN CỐ VẤN

VINH DANH NHÀ TÀI TRỢ

play

Công ty sản xuất Dây thừng và Sợi nông nghiệp Top 10 Châu Á và Top 3 Việt Nam.

1.000

user-w

Trồng người

150

tree-w

Trồng cây

5.000

heart-w

Bình chọn từ cộng đồng

VINH DANH NHÀ TÀI TRỢ

Asia Dragon Capital 1 st
DOJI Lab 2 nd
3S Intersoft JSC 3 rd
Startup Education 4 th
VietCoach 5 th

VINH DANH NHÀ TÀI TRỢ

MỌI NGƯỜI NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Xem tất cả